Data a znalosti 2016 Česká a slovenská
odborná konferencia

Konferencia Data a znalosti 2016 je organizovaná v spojení s pracovnou dielňou WIKT 2016 v Smoleniciach, 3. - 4. 11. 2016. Viac informácií o spoločnom podujatí môžete nájsť na stránke:

http://wikt-daz2016.fiit.stuba.sk

Informácie o predchádzajúcich ročníkoch konferencie Data a znalosti 2015 môžete nájsť na: www.dataznalosti.cz/