Data a znalosti 2015

Odborná konference ze světa dat a znalostí

Data a znalosti 2015

Data a znalosti je odborná konference, v roce 2015 se zaměřuje na témata Big Data/Big Analytics/Advanced Analytics.

Program je složen ze zvaných přednášek a posterů. Na program odborné konference těsně navazuje komunitní setkání pokrývající ostatní témata související s datovým, informačním a znalostním inženýrstvím.

Data a znalosti je nová česká a slovenská odborná
konference s mezinárodní účastí a současně komunitní setkání odborníků zaměřených na nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti datového, informačního a znalostního inženýrství, využití informačních technologií při budování informačních systémů, včetně výsledků jejich aplikace v praxi.

Konference Data a znalosti navazuje na dlouholetou tradici dvou prestižních konferencí, na konferenci Datakon, která existovala od roku 2000, kdy navázala na konferenci s tehdy dvacetiletou tradicí – Datasem a na konferenci Znalosti, která existovala od roku 2001.


© 2016, Všechna práva vyhrazena