Data a znalosti 2015

Odborná konference ze světa dat a znalostí

Výbor

Programový výbor

předseda: Michal Valenta

Roman Barták MFF UK Praha
Václav Belák  
Miroslav Benešovský BenSoft s.r.o
Petr Berka VŠE Praha
Mária Bieliková FIIT STU Bratislava
Radek Burget FIT VUT Brno
Peter Dolog Aalborg University
Marie Duží VŠB-TU Ostrava
Dalibor Fiala ZČU Plzeň
Ján Genči TU Košice
Petr Hanáček FIT VUT Brno
Zdeněk Havlice TU Košice
Martin Holeňa ÚI AV ČR
Irena Holubová MFF UK Praha
Tomáš Hruška FIT VUT Brno
Jozef Hvorecký UK Bratislava
Dušan Chlapek VŠE Praha
Karel Ježek ZČU Plzeň
Jiří Kléma FEL ČVUT Praha
Tomáš Kliegr VŠE Praha
Jakub Klímek FIT ČVUT Praha
Tomáš Knap MFF UK Praha
Stanislav Krajči UPJŠ Košice
Jaroslav Král UK Praha
Pavel Král ZČU Plzeň
Michal Krátký VŠB-TU Ostrava
Petr Křemen FEL ČVUT Praha
Miroslav Kubát University of Miami
Petr Kučera Komix
Martin Labský IBM TJW, Praha
Michal Laclavík ÚI SAV, Bratislava
Lenka Lhotská FEL ČVUT Praha
Aleš Limpouch TopoL Software s.r.o.
Marian Mach TU Košice
Kristina Machová TU Košice
Karol Matiaško ŽU Žilina
Peter Mikulecký Univerzita Hradec Králové
Martin Molhanec FEL ČVUT Praha
Iveta Mrázová MFF UK Praha
Pavol Návrat FIIT STU Bratislava
Martin Nečaský MFF UK Praha
Marek Obitko Rockwell Automation, Praha
Ján Paralič TU Košice
Vít Nováček Insight @ NUI Galway
Robert Pergl FIT ČVUT Praha
Tomáš Pitner FI MU Brno
Lubomír Popelínský FI MU Brno
Jan Rauch VŠE Praha
Karel Richta FEL ČVUT Praha
Hana Rudová FI MU Brno
Hana Řezanková VŠE Praha
Pavel Smrž FIT VUT Brno
Vojtěch Svátek VŠE Praha
Petr Šaloun VŠB-TU Ostrava
Olga Štěpánková FEL ČVUT Praha
Július Štuller ÚI AV ČR, Praha
Henrieta Telepovská TU Košice
Michal Valenta FIT ČVUT Praha
Tomáš Vlk ČVUT Praha
Peter Vojtáš MFF UK Praha
Ondřej Zamazal VŠE Praha
Jaroslav Zendulka FIT VUT Brno
Filip Železný FEL ČVUT Praha
Jan Žižka Mendelova univerzita Brno

Stálý řídicí výbor

předseda: Dušan Chlapek

Mária Bieliková FIIT STU Bratislava
Tomáš Horváth UPJŠ Košice
Petr Hujňák Per Partes Consulting Praha
Dušan Chlapek VŠE Praha
Pavel Kordík FIT ČVUT Praha
Karol Matiaško ŽU Žilina
Ján Paralič TU Košice
Jaroslav Pokorný MFF UK Praha
Lubomír Popelínský FI MU Brno
Jan Rauch VŠE Praha
Karel Richta FEL ČVUT Praha
Vojtěch Svátek VŠE Praha
Petr Šaloun VŠB-TU Ostrava
Michal Valenta FIT ČVUT Praha

© 2016, Všechna práva vyhrazena